κτήμα στη Καρδιτσα

Κτήμα 3.500 στρέμματα, άρτιο και οικοδομήσιμο με σπίτι και μαγαζί για κάθε χρήση. Περιοχη Καρδίτσα