1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ιστότοπος poulaw.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «EVELCON LTD», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (128 City Road, London, EC1V 2NX, United Kingdom), αριθ. εταιρείας 12860639, e-mail: info@evelcon.com.

Στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας οι Χρήστες μπορούν να συμβάλλονται εξ αποστάσεως με την Εταιρεία για την παροχή Υπηρεσιών με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναλύονται κατωτέρω. Η Εταιρεία στις εξ αποστάσεως συμβάσεις συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή και της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και εφαρμόζονται στους Επισκέπτες και Χρήστες του ιστοτόπου poulaw.gr και στη δραστηριότητα που αναπτύσσουν κατά τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του, υπό οποιαδήποτε ιδιότητά τους. οριοθετούν τη χρήση της Πλατφόρμας και διέπουν τις συμβάσεις παροχής Υπηρεσιών. Οι Όροι που απευθύνονται σε καταναλωτές εφαρμόζονται σε Επισκέπτες / Χρήστες που ενεργούν ως καταναλωτές σύμφωνα με τα κριτήρια του ορισμού που ακολουθεί και τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

3. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων όρων ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Χρήστης: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καταχωρεί Αγγελία στον Ιστότοπο.
 • Επισκέπτης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισέρχεται και περιηγείται στον Ιστότοπο poulaw.gr, χωρίς να καταχωρίσει Αγγελία.
 • Αγγελία: Είναι το σύνολο των πληροφοριών που καταχωρεί Χρήστης, σχετικά με το προϊόν που διαθέτει προς πώληση, μίσθωση κ.ο.κ..
 • Προϊόν: Το αντικείμενο που ο Χρήστης διαθέτει προς πώληση, μίσθωση κ.ο.κ.
 • Πλατφόρμα: Ο ιστότοπος poulaw.gr.
 • Ιστότοπος: Ο ιστότοπος poulaw.gr.
 • Poulaw ή poulaw.gr: Ο ιστότοπος poulaw.gr.
 • Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Επισκέπτες και Χρήστες, από την Εταιρεία και τους συνεργάτες της, επιλογές και δυνατότητες μέσα από την Πλατφόρμα. Οι Υπηρεσίες για τις οποίες οι Χρήστες καταβάλουν αντίτιμο συνιστούν χρεώσιμες Υπηρεσίες.
 • Εταιρεία: Είναι η Εταιρεία με την επωνυμία EVELCON LTD.
 • Σύμβαση Poulaw: Η σύμβαση από απόσταση μεταξύ της Εταιρείας και του Επισκέπτη / Χρήστη για τη χρήση της Πλατφόρμα και την απόκτηση χρεώσιμων Υπηρεσιών.
 • Πίνακας Ελέγχου: Το διαχειριστικό πάνελ μέσα από το οποίο ο Χρήστης διαχειρίζεται τις καταχωρημένες Αγγελίες του (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ). Κάθε Πίνακας Ελέγχου αντιστοιχεί σε έναν επιβεβαιωμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας.
 • Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνο: Ο επιβεβαιωμένος αριθμός κινητής τηλεφωνίας του Χρήστη.
 • Επιβεβαίωση Τηλεφώνου: Η διαδικασία επαλήθευσης του αριθμού κινητής τηλεφωνίας που δηλώνετε στην Πλατφόρμα για την καταχώριση Αγγελίας.
 • Επιβεβαίωση Ταυτότητας: Η διαδικασία ταυτοποίησης του Χρήστη για την είσοδό του στον Πίνακα Ελέγχου, που διεξάγεται μέσω του Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου του.
 • Όροι: Οι παρόντες όροι χρήσης.
 • Συναλλασσόμενοι: Οι Επισκέπτες, Χρήστες και τρίτοι που διαπραγματεύονται / συμβάλλονται / συναλλάσσονται μεταξύ τους με αφορμή μια Αγγελία.
 • Καταναλωτής: Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Ιστότοπος poulaw.gr, είναι μια online πλατφόρμα δημοσίευσης αγγελιών διάθεσης προς πώληση προϊόντων, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα. Η Εταιρεία μέσω της Πλατφόρμας παρέχει υπηρεσία της κοινωνίας της πληροφορίας συνισταμένης στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχομένων από του Χρήστες.

Οι Υπηρεσίες του Poulaw προσφέρονται για ανάρτηση Αγγελιών πώλησης / μίσθωσης κ.ο.κ. καινούριων ή μεταχειρισμένων προϊόντων από τους Επισκέπτες / Χρήστες, καθώς και για αναζήτηση ανάμεσα στις δημοσιευμένες Αγγελίες. Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Οι Αγγελίες που δημοσιεύετε είναι ορατές σε χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα.

5. ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου απαιτεί την πρόσβαση των Χρηστών / Επισκεπτών στο διαδίκτυο (Internet). Οι Επισκέπτες / Χρήστες φροντίζουν να εξασφαλίζουν με δική τους επιμέλεια την πρόσβαση στο διαδίκτυο και επιβαρύνονται πλήρως με οποιεσδήποτε χρεώσεις, από φορείς παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου και υπηρεσιών πρόσβασης, συνεπάγεται η χρήση του διαδικτύου για τη περιήγηση στον Ιστότοπο, τη χρήση των Υπηρεσιών του, τη λήψη και αποστολή δεδομένων στον Ιστότοπο και την επικοινωνία με άλλους Χρήστες / Επισκέπτες.

6. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για να καταχωρίσετε την Αγγελία σας αρκεί να διαθέτετε έγκυρο αριθμό κινητού τηλεφώνου για τη λήψη του κωδικού επιβεβαίωσης. Επιλέξτε τη Δημιουργία Αγγελίας από την αρχική σελίδα του Ιστοτόπου και καταχωρείστε τα χαρακτηριστικά του Προϊόντος (είδος, τιμή, περιγραφή) που ενδιαφέρεστε να πωλήσετε, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας, την περιοχή σας και σχετικές φωτογραφίες του Προϊόντος.

Για την καταχώριση Αγγελίας θα σας σταλεί 5ψήφιος κωδικός επιβεβαίωσης στο αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε, τον οποίο (κωδικό) πρέπει να καταχωρίσετε στο σχετικό πλαίσιο «Κωδικός Επαλήθευσης».

7. ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ

Οι Αγγελίες που καταχωρείτε στον Ιστότοπο δημοσιεύονται αυτόματα με την ολοκλήρωση της καταχώρισης και είναι άμεσα ορατές στους χρήστες του διαδικτύου. Κάθε Αγγελία λαμβάνει αναγνωριστικό αριθμό για την διάκρισή της από άλλες Αγγελίες. Όλες οι Αγγελίες που έχετε καταχωρίσει με τη χρήση ενός Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου θα εμφανίζονται στον ίδιο Πίνακα Ελέγχου στον οποίο μπορείτε να συνδεθείτε επιβεβαιώνοντας την ταυτότητά σας σας μέσω της διαδικασίας λήψης στο Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνό σας και συμπλήρωσης στην Πλατφόρμα, 5ψήφιου κωδικού επιβεβαίωσης. Η δωρεάν καταχώριση αφορά περιορισμένο αριθμό Αγγελιών ανά Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνο.

Οι αγγελίες παραμένουν στον Ιστότοπο για 60 ημέρες και κατόπιν διαγράφονται αυτόματα. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης αντιγράφων ασφαλείας (backup) των πληροφοριών που καταχωρείτε στον Ιστότοπο (πληροφορίες Αγγελίας).

Ο Επισκέπτης / Χρήστης έχει απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών που ανεβάζει στην Πλατφόρμα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει, διορθώσει, συμπληρώσει ή διαγράψει την Αγγελία του, όσο παραμένει αναρτημένη στον Ιστότοπο, μέσα από τον Πίνακα Ελέγχου.

Η Εταιρεία αποκτά, από την ανάρτηση οποιασδήποτε Αγγελίας από τον Χρήστη, δικαίωμα να αποθηκεύει, ταξινομεί, διαχειρίζεται και μεταδίδει την Αγγελία στο πλαίσιο της παροχής στους Χρήστες / Επισκέπτες των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου και μόνο για τον σκοπό αυτόν. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται το υλικό, ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές λειτουργίας της Πλατφόρμας (π.χ. υποβάθμιση ανάλυσης φωτογραφίας για τη μείωση του μεγέθους του αρχείου), καθώς και για λόγους παρεμπόδισης της αντιγραφής (λ.χ. τοποθέτηση υδατογραφήματος) και ασφαλείας. Η συναίνεση του Επισκέπτη / Χρήστη τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής ανάρτησε την Αγγελία του στον Ιστότοπο εκχωρώντας με τον τρόπο αυτό στην Εταιρεία άδεια χρήσης των πληροφοριών που αναρτά στην Πλατφόρμα.

Η Εταιρεία δεν εξετάζει το περιεχόμενο των Αγγελιών που αναρτούν οι Επισκέπτες / Χρήστες στον Ιστότοπο πριν τη δημοσίευσή τους. Οι Αγγελίες ανεβαίνουν αυτόματα. Ωστόσο, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα είτε δειγματοληπτικά, είτε στοχευμένα, είτε μέσω κατάλληλου λογισμικού να ελέγχει το περιεχόμενο των Αγγελιών που αναρτούν οι Επισκέπτες / Χρήστες και να αφαιρεί αμέσως κάθε Αγγελία που παραβιάζει τον νόμο ή τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να διατηρούν ενημερωμένες τις Αγγελίες τους (π.χ. τρέχουσα αξία πώλησης προϊόντος) και να τις διαγράφουν όταν το προϊόν πωληθεί ή όταν δεν είναι πια διαθέσιμο, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν διατίθεται πλέον το αντικείμενο της Αγγελίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει ή να καταστήσει μη ορατή στο διαδίκτυο Αγγελία που εμπίπτει στις παραπάνω περιπτώσεις.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες αποδέχονται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας τους (Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνο κλπ) είναι ορατά στους χρήστες του διαδικτύου που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα και θα χρησιμοποιούνται από αυτούς χωρίς κανέναν έλεγχο από την Εταιρεία. Οι Επισκέπτες / Χρήστες και τρίτοι απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας Χρηστών για άλλους σκοπούς πέραν της επικοινωνίας και συνεννόησης για την αγορά των Προϊόντων που αναφέρονται στις Αγγελίες.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αναπαράγει Αγγελίες σας, στους λογαριασμούς της στα social media, καθώς και εν γένει στο περιβάλλον μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. facebook, instagram) τοποθετώντας υπερσύνδεσμο (link) προς την αναρτημένη στον Ιστότοπο Αγγελία. Οι δημοσιεύσεις Αγγελιών σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν θα περιέχουν προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας), ενδέχεται ωστόσο να περιλαμβάνουν φωτογραφίες του προϊόντος που έχετε αναρτήσει.

8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Οι Αγγελίες του Χρήστη εμφανίζονται στον Πίνακα Ελέγχου (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΓΕΛΙΩΝ) που παρέχεται σε κάθε Χρήστη και αντιστοιχεί στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του. Η επιτυχής Επιβεβαίωση Ταυτότητας Χρήστη επιτρέπει τη σύνδεση του Χρήστη στον Πίνακα Ελέγχου και Διαχείρισης Αγγελιών.

Το Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνο Χρήστη θα είναι διαθέσιμο σε κάθε ενδιαφερόμενο για την Αγγελία σας. Για τη διαγραφή του αριθμού κινητής τηλεφωνίας που έχετε δηλώσει στον Ιστότοπο καθώς και άλλων προσωπικών σας δεδομένων που έχετε τυχόν αναρτήσει στον Ιστότοπο, συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου.

9. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει στους Χρήστες του Ιστοτόπου, σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Ιστοτόπου, τις ενημερώσεις ασφαλείας, αναβαθμίσεις, βελτιώσεις, τροποποιήσεις των λειτουργιών του, συστάσεις ασφαλείας, αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης, συμβουλές και συστάσεις ασφαλείας, προειδοποιήσεις σε περίπτωση παραβίασης των όρων ή καταχρήσεων κ.ο.κ.), απαντήσεις σε αιτήματα του Χρήστη, αλλαγές στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του Ιστοτόπου κ.ο.κ.. Οι πληροφορίες παρέχονται είτε στον Ιστότοπο (pop-up) ή μέσω e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τυχόν μας έχετε γνωστοποιήσει.

10. ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το Poulaw αποτελεί διαδικτυακή Πλατφόρμα, για τη χρήση της οποίας απαιτείται τερματική συσκευή (Η/Υ, tablet, κινητό τηλέφωνο), η οποία να διαθέτει το κατάλληλο λειτουργικό σύστημα (π.χ. Microsoft Windows ή Apple MacOS) καθώς επίσης και σχετικό λογισμικό περιήγησης στο διαδίκτυο [browser (Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge κ.ο.κ.)]. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν αδυναμία του τερματικού εξοπλισμού του Επισκέπτη / Χρήστη να εισέλθει / περιηγηθεί στον Ιστότοπο. Επικοινωνήστε με την Εταιρεία στο support@poulaw.gr σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα σύνδεσης στην Πλατφόρμα.

Η αγορά, κατοχή, προμήθεια, συντήρηση και επισκευή της τερματικής συσκευής του Επισκέπτη / Χρήστη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ασυμβατότητα των συσκευών του Επισκέπτη / Χρήστη με την Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου, δεν παρέχει καμία εγγύηση συμβατότητας ή / και ομαλής λειτουργίας της Πλατφόρμας στις συσκευές του Επισκέπτη / Χρήστη και δεν παρέχει κανενός είδους υλισμικό (hardware) προς τον Επισκέπτη / Χρήστη.

11. ΚΟΣΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Επισκέπτες / Χρήστες δεν καταβάλουν αντίτιμο για την περιήγηση στην Πλατφόρμα. Η Εταιρεία προσφέρει ορισμένες Υπηρεσίες έναντι αντιτίμου ή συνδρομής, που προκαταβάλλεται στην Εταιρεία. Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή την τιμή απόκτησης των Υπηρεσιών, με την επιφύλαξη των ήδη επιβεβαιωμένων παραγγελιών σας, για τις οποίες θα ισχύει το ύψος του αντιτίμου / συνδρομής που ίσχυε κατά τον χρόνο της υποβολής τους.

Δεν δικαιούστε επιστροφής χρημάτων αν ο λόγος για τον οποίο παραγγείλατε τις Υπηρεσίες εξέλιπε μετά την πληρωμή της παραγγελίας σας, αν διαγράψατε τις Αγγελίες σας ή αν δεν μείνατε ικανοποιημένοι από την ποιότητα των Υπηρεσιών, με την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης / καταγγελίας.

Το τίμημα απόκτησης των Υπηρεσιών οφείλεται ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα της χρήσης των Υπηρεσιών, ήτοι ανεξαρτήτως από το αν οι Αγγελίες ή οι Υπηρεσίες που συνδέονται με αυτές απέφεραν το επιδιωκόμενο, από τον Χρήστη, οικονομικό ή άλλου είδους αποτέλεσμα, και δεν αναζητείται σε καμία περίπτωση από τον Χρήστη, με την επιφύλαξη της νόμιμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης / καταγγελίας της Σύμβασης Poulaw..

12. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

Το αντίτιμο / συνδρομή για την απόκτηση Υπηρεσιών εξοφλείται άμεσα με την υποβολή της παραγγελίας σας και αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή των Υπηρεσιών. Η εξόφληση του αντιτίμου / συνδρομής θα καταβάλλεται μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος της υπηρεσίας Stripe. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση παράνομης ή ανεξουσιοδότητης χρήσης πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής για την εξόφληση του αντιτίμου / συνδρομής. Την πλήρη ευθύνη έναντι του πραγματικού δικαιούχου της κάρτας ή του ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, φέρει ο Χρήστης που χρησιμοποίησε τα συγκεκριμένα στοιχεία πληρωμής.

13. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστότοπου και των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε Χρήστη ή Επισκέπτη διέπεται από τους παρόντες όρους. Οι Όροι Χρήσης εφαρμόζονται είτε χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα για να δημοσιεύσετε Αγγελία είτε για να περιηγηθείτε ανάμεσα στις Αγγελίες καθώς και εν γένει κατά τη χρήση / απόκτηση των Υπηρεσιών.

Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης του Ιστοτόπου poulaw.gr, πριν την πρόσβαση, περιήγηση και τη με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος Ιστοτόπου (όπως ενδεικτικά: περιήγηση, αναζήτηση πληροφοριών, καταχώριση Αγγελίας, αποστολή / αποθήκευση πληροφοριών, παραγγελία Υπηρεσιών), δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους Όρους Χρήσης καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος Ιστοτόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, ενδεικτικά στις εξής θέσεις: Πολιτική Απορρήτου / Πολιτική Cookies. Τα ισχύοντα για τους Όρους Χρήσης, ισχύουν και για κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος δικτυακού τόπου στην Πλατφόρμα, πέραν του παρόντος κειμένου. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους σας των ως άνω Όρων Χρήσης, συνιστά προϋπόθεση πρόσβασης και χρήσης του Ιστοτόπου. Οι Όροι Χρήσης έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών - ΓΟΣ), έχουν αναρτηθεί σε εμφανές σημείο της Πλατφόρμας η, δε, πρόσβαση σε αυτούς και η αποδοχή τους υποδεικνύεται και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης, δεδομένου ότι οι όροι αυτοί πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από την Εταιρεία και σας δόθηκε η δυνατότητα να λάβετε πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Οι Όροι Χρήσης (ΓΟΣ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εξ αποστάσεως συμβάσεων των Χρηστών με την Εταιρεία για την απόκτηση Υπηρεσιών.

Η παραγγελία Υπηρεσιών συνιστά αυτόματη ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος Ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων Χρήσης καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση της Πλατφόρμας.

Η Πλατφόρμα λειτουργεί καθ’ όλο το 24ωρο χωρίς περιορισμούς, με την επιφύλαξη περιστατικών ανωτέρας βίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αναστέλλει, διακόπτει τη λειτουργία του Ιστοτόπου ή/και των Υπηρεσιών, για λόγους επισκευής, συντήρησης, αναβάθμισης, βελτίωσης, για λόγους εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, για λόγους ανωτέρας βίας κ.α., οποτεδήποτε, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας από τη σύμβαση με την Εταιρεία.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών του Poulaw και την έγκυρη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία απαιτείται η πλήρης δικαιοπρακτική ικανότητα του Επισκέπτη / Χρήστη καθώς και να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του. Σε αντίθετη περίπτωση η ακυρότητα της δικαιοπραξίας είναι απόλυτη και η δικαιοπραξία λογίζεται σα να μην έγινε. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, δεν απαλλάσσονται από τις υποχρεώσεις (οικονομικές ή άλλου είδους) που γεννήθηκαν από τις πράξεις ή παραλείψεις των άμεσα συναλλαχθέντων προσώπων καθώς και την υποχρέωση για αποζημίωση της Εταιρείας ή τρίτου, εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συναλλαχθείς με την Εταιρεία ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή, συγκατάθεση, άδεια ή έγκρισή τους.

Κάθε χρήση των Υπηρεσιών κατόπιν Επιβεβαίωσης Τηλεφώνου / Ταυτότητας τεκμαίρεται αμάχητα ότι γίνεται από τον Χρήστη που καταχώρησε το Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνο. Η δραστηριότητα που αναπτύσσει ο Χρήστης μετά την Επιβεβαίωση Τηλεφώνου / Ταυτότητας, δεσμεύει πλήρως τον νόμιμο ιδιοκτήτη του Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου, είτε ήταν αυτός που χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου, είτε οποιοσδήποτε άλλος που χρησιμοποίησε τις Υπηρεσίες με ή χωρίς τη γνώση / συγκατάθεση / έγκρισή του. Επομένως, ο νόμιμος ιδιοκτήτης Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας και για την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, στον ίδιο ή/και οποιονδήποτε τρίτο τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση του.

Συνίσταται, στους Χρήστες, να ενημερώνουν την Εταιρεία αμέσως σε κάθε περίπτωση ανεξουσιοδότητης χρήσης του αριθμού τηλεφώνου τους, ώστε να τους συνδράμουμε στην προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.

Η πρόσβαση στον Ιστότοπο από Επισκέπτη με συγκεκριμένη IP συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο Επισκέπτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ο τερματικός εξοπλισμός που συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω της συγκεκριμένης IP με το poulaw.gr.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες υποχρεούνται να ενεργούν μέσα στα πλαίσια του δικαίου του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών, να σέβονται και να τηρούν κάθε νόμο που βρίσκει εφαρμογή στη χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των προσφερόμενων Υπηρεσιών και να ασκούν τα δικαιώματά τους εντός των ορίων που θέτουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός των δικαιωμάτων τους.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά την καταχώρηση δεδομένων και πληροφοριών, όταν αναρτούν Αγγελίες, και εν γένει χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου, οφείλουν να καταχωρούν μόνο πληροφορίες που τους αφορούν, να μην χρησιμοποιούν πληροφορίες άλλων προσώπων (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, τηλέφωνο, επωνυμίες επιχειρήσεων, ονοματεπώνυμο τρίτου προσώπου), παρά μόνο εφόσον είναι ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένοι. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από την παράβαση του όρου αυτού καθώς και για οποιαδήποτε κακόβουλη / απρόσεκτη / εκούσια ή ακούσια ανάρτηση στον Ιστότοπο από Επισκέπτη / Χρήστη στοιχείων ταυτότητας / επικοινωνίας άλλου προσώπου.

Οι Χρήστες / Επισκέπτες υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, τις προσφερόμενες Υπηρεσίες του Ιστοτόπου, τις φόρμες καταχώρισης Αγγελίας και επιβεβαίωσης στοιχείων, ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο έκφρασης ή αποστολής πληροφοριών μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου ή λογαριασμούς του Poulaw στους τόπους κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook, instagram, κ.ο.κ. για την ανάρτηση, αποστολή, δημοσιοποίηση, μετάδοση πληροφοριών, δεδομένων και εν γένει περιεχομένου, με οποιαδήποτε μορφή, που είναι παράνομο, αθέμιτο, καταχρηστικό, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, προκλητικό, προσβλητικό, άσεμνο, χυδαίο, βλάσφημο, πορνογραφικό, ρατσιστικό. Το κοινοποιούμενο περιεχόμενο απαγορεύεται, ακόμη, να παροτρύνει προς διάπραξη κακουργήματος ή πλημμελήματος, να συνιστά το ίδιο ή η κοινοποίησή του μέσω του παρόντος Ιστοτόπου, ποινικά κολάσιμη πράξη, να εκφράζει διακρίσεις, να παραβιάζει κάθε είδους απόρρητο, να προσβάλει την ανηλικότητα, την επαγγελματική φήμη, την ιδιωτική ζωή και τα Συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα και να αντίκειται στους νόμους εν γένει. Οι Χρήστες / Επισκέπτες, εξάλλου, απαγορεύεται να κοινοποιούν κατά τα ανωτέρω διαφημίσεις κάθε μορφής και περιεχομένου και διαγωνισμούς, προσωπικά δεδομένα, απλά ή ειδικών κατηγοριών, τρίτων, εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία ή τους συνεργάτες της, «spam messages», «chain letters», «πειρατικό» ή άλλο κακόβουλο λογισμικό, προστατευόμενα από το δίκαιο της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας έργα και δεδομένα.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες κατά την ανάρτηση Αγγελιών και εν γένει περιεχομένου στον Ιστότοπο οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι έχουν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων (φωτογραφίες, πληροφορίες, επωνυμίες, σήματα, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα κ.ο.κ.) που αναρτούν, άλλως ότι έχουν το δικαίωμα χρήσης / ανάρτησης δυνάμει συμφωνίας ή συναίνεσης του δικαιούχου και ότι δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση επαγγελματικά απόρρητα και εμπιστευτικές πληροφορίες τρίτων, σε αντίθετη περίπτωση απαγορεύεται η ανάρτηση των πληροφοριών αυτών και οι Επισκέπτες / Χρήστες ευθύνονται για κάθε παραβίαση έναντι της Εταιρείας, του Κράτους και κάθε τρίτου.

Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να αναπτύσσουν συμπεριφορά που αντίκειται στην καλή πίστη και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη. Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να απέχουν από πράξεις δυσφήμισης της Εταιρείας, του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του, που ως αποκλειστικό σκοπό έχουν να πλήξουν την εμπορική τους φήμη. Οι Επισκέπτες / Χρήστες απαγορεύεται να δυσφημούν στους λογαριασμούς του Poulaw στα social media Χρήστες και Προϊόντα τους (εξαιρείται η καλοπροαίρετη κριτική).

Απαγορεύεται ρητά στους Επισκέπτες / Χρήστες να παρεμβαίνουν στη μορφή, στη λειτουργία, στις Υπηρεσίες, στο περιεχόμενο, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο συναπαρτίζον τον Ιστότοπο, με τη χρήση οποιουδήποτε μηχανισμού, κακόβουλου ή μη λογισμικού, διαδικασία ηλεκτρονική ή μη, αποστολή αρχείων επιβλαβών όπως ενδεικτικά viruses, spam messages, DDOS attacks κ.ο.κ. ικανών να επηρεάσουν, βλάψουν, αναστείλουν, διακόψουν και γενικά παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου ή τη σύνδεση, πρόσβαση και χρήση του από τους άλλους Χρήστες / Επισκέπτες και να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται να επιδιώξει την ανόρθωση των ζημιών που ενδέχεται να της προκαλέσουν παράνομες συμπεριφορές όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του υπευθύνου.

Απαγορεύεται, στους Επισκέπτες / Χρήστες και κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή άλλο φορέα, η χρήση λογισμικού υποκλοπής των δεδομένων των Επισκεπτών / Χρηστών που διατηρεί η Εταιρεία καθώς και η αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων – μεταξύ άλλων και των δεδομένων κίνησης και θέσης – για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς.

Απαγορεύεται στον Χρήστη / Επισκέπτη να χρησιμοποιεί το Poulaw για σκοπούς παράνομους και αθέμιτους ή για προώθηση παράνομων προϊόντων / υπηρεσιών, ο δε, Επισκέπτης / Χρήστης ευθύνεται πλήρως για κάθε ζημία της Εταιρείας ή τρίτου από τέτοιου είδους χρήση του Poulaw. Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να χρησιμοποιούν κατά τρόπο παράνομο και αθέμιτο τις πληροφορίες που αντλούν από τις Αγγελίες του Poulaw.

Απαγορεύεται ρητώς στους Επισκέπτες / Χρήστες κατά την ανάρτηση Αγγελιών στο Poulaw, να κοινοποιούν πληροφορίες και φωτογραφίες με σκοπό να εξαπατήσουν άλλους Συναλλασσόμενους ή τρίτους ως προς τα προϊόντα που διαθέτουν προς πώληση ή ενδεχομένως αναζητούν, οποιαδήποτε, δε, ανάλογη συμπεριφορά τιμωρείται κατά τους οικείους νόμους.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να ενεργούν με καλή πίστη και κατά τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, κατά τις διαπραγματεύσεις με υποψηφίους αγοραστές / πωλητές όσο και κατά την εκτέλεση σύμβασης μαζί τους, να μην αθετούν τις συμφωνίες τους και να ειδοποιούν αμέσως τον αντισυμβαλλόμενο σε περίπτωση που λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν εμπροθέσμως και καταλλήλως τις υποχρεώσεις τους.

Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να αναρτούν Αγγελίες για παράνομα προϊόντα των οποίων η προμήθεια, κατοχή και διάθεση με πώληση ή άλλον τρόπο απαγορεύεται κατά τις διατάξεις της κείμενης Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας (λ.χ. ναρκωτικές ουσίες και προϊόντα καπνού, απαγορευμένα αναβολικά, όπλα / εκρηκτικές ύλες / πυρομαχικά (χωρίς τις απαραίτητες άδειες), λαθραία αντικείμενα, απομιμήσεις προϊόντων, μετοχές, φάρμακα, ανθρώπινα όργανα, παράνομο πορνογραφικό υλικό, αρχαιολογικά ευρήματα κ.ο.κ.). Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να αναρτούν Αγγελίες για αντικείμενα κλοπής ή άλλης παράνομης πράξης, κατασχεμένα και εν γένει αντικείμενα για τα οποί δεν έχουν εξουσία / δικαίωμα διάθεσης.

Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να αναρτούν Αγγελίες με ψευδείς, εσφαλμένες και παραπλανητικές πληροφορίες για τα προϊόντα που διαθέτουν προς πώληση, καθώς και ανύπαρκτες / ανυπόστατες / ψεύτικες (fake) Αγγελίες. Οι Επισκέπτες / Χρήστες φέρουν την πλήρη ευθύνη για τις παραπάνω πράξεις / παραλείψεις τους, η δε, Εταιρεία, δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των προσώπων που θίγονται ή των Αρχών.

Απαγορεύεται στους Επισκέπτες / Χρήστες να εκμεταλλεύονται εμπορικά είτε για τον εαυτό τους, είτε μέσω πώλησης ή διάθεσης, ή ανάρτησης ή αναδημοσίευσης στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το Poulaw. Οι Επισκέπτες / Χρήστες ευθύνονται για κάθε ζημία της Εταιρείας, Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου από τη συμπεριφορά τους που αντίκειται στις απαγορεύσεις που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και την οικεία νομοθεσία εν γένει.

Περαιτέρω συνιστάται στους Επισκέπτες / Χρήστες του Ιστοτόπου να τηρούν μια αποδεκτή και μετριοπαθή στάση στον παρόντα δικτυακό τόπο, με σεβασμό προς αλλήλους και προς τους διαχειριστές του δικτυακού τόπου και να μην υιοθετούν συμπεριφορές που αντίκεινται στον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο (Netiquette). Η τήρηση των ως άνω κανόνων συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Ιστοτόπου και γενικά του Διαδικτύου.

Το φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί στην Πλατφόρμα Επιβεβαιωμένο Τηλέφωνο που ανήκει σε νομικό πρόσωπο, λογίζεται κατά αμάχητο τεκμήριο από την Εταιρεία ότι δεσμεύει εγκύρως το νομικό πρόσωπο (ως νόμιμος εκπρόσωπος / διαχειριστής / εξουσιοδοτημένος υπάλληλος).

Οι Επισκέπτες / Χρήστες κατά την αναζήτηση στην Πλατφόρμα θα λαμβάνουν ορισμένα αποτελέσματα σχετικά με τη αναζήτησή τους, τα οποία θα επισημαίνονται ως χορηγούμενες (ή επείγουσες) καταχωρίσεις και θα εμφανίζονται ανάμεσα στα αποτελέσματα της βάσης δεδομένων του Poulaw. Η κατάταξη αυτών των καταχωρήσεων θα είναι τυχαία.

15. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους Όρους του παρόντος Ιστοτόπου στα πλαίσια του νόμου. Μόνη η ανάρτηση στον παρόντα Ιστότοπο, αρκεί για να τεθεί σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών σας πριν την τροποποίηση των Όρων. Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους Όρους. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του Ιστοτόπου, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των Επισκεπτών / Χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση του Ιστοτόπου και των παρεχομένων εν αυτώ Υπηρεσιών προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή από τον Χρήστη / Επισκέπτη των προϋπαρχόντων Όρων, όπως αυτοί ισχύουν, με τις ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες τροποποιήσεις, παρεμβάσεις και καταργήσεις από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με το περιεχόμενο των Όρων, την Πολιτική Απορρήτου και κάθε άλλο όρο του Ιστοτόπου, καλείστε να απέχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του Ιστοτόπου.

14. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

Όλοι οι Όροι είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση, με οποιονδήποτε τρόπο, των Όρων, από τον Επισκέπτη / Χρήστη επισύρει τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του Επισκέπτη / Χρήστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την παράνομη και αντικείμενη στους Όρους αυτούς συμπεριφορά του. Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των Όρων, δύναται να απαγορεύσει στον Επισκέπτη / Χρήστη την πρόσβαση στην Πλατφόρμα και τις Υπηρεσίες που προσφέρει, να διαγράψει τις πληροφορίες και Αγγελίες που έχει κοινοποιήσει ο Επισκέπτης / Χρήστης στην Πλατφόρμα, να καταγγείλει τη Σύμβαση Poulaw και να ασκεί όλα τα δικαιώματα που της παρέχει ο νόμος. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων ή των εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

16. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του Επισκέπτη / Χρήστη, εφόσον εκπληρώνει τις δικές της υποχρεώσεις.

Η Εταιρεία δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον Επισκέπτη / Χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών. Οι Επισκέπτες / Χρήστες, υποχρεούνται, κατά τη χρήση του Ιστοτόπου, να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους, που ζητούνται. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από την ακούσια ή εκούσια παροχή ψευδών / ανακριβών στοιχείων από τον Επισκέπτη / Χρήστη.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου και για καθυστερήσεις στην απάντηση επί αιτημάτων και μηνυμάτων επικοινωνίας από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, επιδημία, πανδημία, πυρκαγιά, παράνομες παρεμβάσεις του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου, δυσλειτουργία του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του Χρήστη / Επισκέπτη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη / Επισκέπτη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή παροχή των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Η Εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που φιλοξενούνται στους server της (ιδιόκτητους ή μισθωμένους). Κάθε Επισκέπτης / Χρήστης έχει την αποκλειστική ευθύνη διατήρησης backup (αντιγράφου ασφαλείας) των αρχείων, του υλικού και των Αγγελιών που καταχωρεί στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση του Ιστοτόπου, που οφείλονται σε λανθασμένες επιλογές / ενέργειες / καταχωρήσεις από τον Επισκέπτη / Χρήστη.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου προκληθεί από κινδύνους που απειλούν τους χρήστες του διαδικτύου και μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο χρήστης της Πλατφόρμας. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ελέγχει επισταμένως το επίπεδο ασφαλείας των προσφερόμενων Υπηρεσιών της στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Poulaw, με τη χρήση προγραμμάτων κατά της διασποράς ιών και κακόβουλου λογισμικού. Συνιστάται στους Επισκέπτες / Χρήστες να χρησιμοποιούν λογισμικό προστασίας από ηλεκτρονικούς ιούς, Trojan horses, spyware, time bombs, ransomware, DDoS Attacks κ.α. Η Εταιρεία, δεν, φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στη συσκευή (hardware), στα προγράμματα (software) ή στα δεδομένα της συσκευής του Επισκέπτη / Χρήστη του Ιστοτόπου καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν τους Επισκέπτες / Χρήστες, νόμιμα τοποθετούμενοι, στον Ιστότοπο, σύνδεσμοι (hyperlinks), πλαίσια (frames), banners κλπ. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη από τους κινδύνους της προηγούμενης παραγράφου και κάθε άλλη επιζήμια συμπεριφορά και πρακτική, εφόσον αυτοί εκδηλώνονται στο ηλεκτρονικό περιβάλλον διαφημιζόμενου στον Ιστότοπο φορέα, επιχείρησης διαχείρισης πληρωμών, τραπεζικού ιδρύματος κ.ο.κ., ακόμα και αν η παραπομπή σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους γίνεται από σύνδεσμο στον Ιστότοπο, «hyperlink», διαφημιστικό «banner» κ.α. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες, την ασφάλεια των χρηστών και προστασία των προσωπικών δεδομένων τους και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρουν ακέραια οι κάτοχοι, διαχειριστές και δικαιούχοι αυτών των δικτυακών τόπων, τους οποίους επισκέπτεται με δική του ευθύνη ο Επισκέπτης / Χρήστης.

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται από τους Χρήστες στην Πλατφόρμα δεν ελέγχονται από την Εταιρεία, αντιθέτως δημοσιεύονται με ευθύνη του Χρήστη, η, δε, Εταιρεία δεν εγγυάται / υιοθετεί / υποστηρίζει / επικροτεί το περιεχόμενο που αναρτούν οι Χρήστες. Η Εταιρεία ελέγχει μόνο τις πληροφορίες που η ίδια αναρτά στον Ιστότοπο. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της Εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς το κοινό σχετικά με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες του. Συμβουλεύουμε τους Χρήστες / Επισκέπτες του Ιστοτόπου, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (λ.χ. εσφαλμένες πληροφορίες και στοιχεία και οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία), αλλά και οποιαδήποτε Αγγελία ή πληροφορία που παραβιάζει του Όρους ή τον Νόμο, να απευθύνονται στην Εταιρεία στο e-mail: info@evelcon.com, για την άμεση διόρθωση του σφάλματος και την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τον Ιστότοπο, τα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου ή άλλες πληροφορίες. Περαιτέρω, κατά τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, η Εταιρεία δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου, έγκρισης ή απόρριψης των πληροφοριών που δημοσιεύουν στην Πλατφόρμα οι αποδέκτες των Υπηρεσιών (Επισκέπτες / Χρήστες), ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες και απαλλάσσεται πλήρως της ευθύνης για τις πληροφορίες αυτές.

Η Εταιρεία δεν είναι σε θέση, ούτε υποχρεούται να εξετάζει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων από τους Επισκέπτες / Χρήστες πληροφοριών, προσωπικών και μη δεδομένων στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε καμία διόρθωση ή παρέμβαση στα δεδομένα και τις πληροφορίες που ο Επισκέπτης / Χρήστης παρέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, παρά μόνο σε περιπτώσεις που το υλικό που αναρτά ο Χρήστης / Επισκέπτης παραβιάζει τους Όρους ή / και τον νόμο. Οι Επισκέπτες / Χρήστες οφείλουν να επικαιροποιούν τις πληροφορίες τους που αναρτούν στο Ιστότοπο (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας), η δε, Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου από την αναλήθεια, ανακρίβεια, έλλειψη, παράλειψη κ.ο.κ. στις πληροφορίες αυτές.

Οι Επισκέπτες / Χρήστες κατά την ανάρτηση οποιασδήποτε πληροφορίας (π.χ. Αγγελία) στον Ιστότοπο, οφείλουν να σέβονται τους παρόντες Όρους και να μην παραβιάζουν τον νόμο. Οι Επισκέπτες / Χρήστες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις φωτογραφίες που αναρτούν στον Ιστότοπο. Οι Επισκέπτες / Χρήστες απαγορεύεται να αναρτούν υλικό και πληροφορίες των οποίων η δημοσίευση αντίκειται στον νόμο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων ή προσβάλλει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή συνιστά παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Την ευθύνη έναντι της Εταιρείας για κάθε παράνομη πράξη του Χρήστη και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων από κάθε είδους ανάρτηση, πράξη ή παράλειψη φέρει ο ιδιοκτήτης του Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου, που δηλώθηκε, είτε είναι ο Χρήστης είτε τρίτος ή ο Επισκέπτης στον οποίο ανήκει το τερματικό, το οποίο συνδέθηκε επιγραμμικά μέσω συγκεκριμένης IP με το Poulaw και ο οποίος ενήργησε παρανόμως. Η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί αμέσως κάθε πληροφορία που αναρτά ο Επισκέπτης / Χρήστης, η οποία παραβιάζει τους παρόντες Όρους.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, ακρίβεια και πιστότητα των πληροφοριών / Αγγελιών που αναρτούν οι Επισκέπτες / Χρήστες σχετικά με το προϊόν που διαθέτουν προς πώληση ή αναζητούν και σχετικά με τα χαρακτηριστικά του και τις απεικονίσεις, περιγραφές, ιδιότητές του, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους κ.ο.κ. Οι χρήστες του διαδικτύου που ανταποκρίνονται σε Αγγελίες οφείλουν να ελέγχουν / επιβεβαιώνουν / διασταυρώνουν το περιεχόμενο της κάθε Αγγελίας και να αναλαμβάνουν αυτοβούλως όλους τους κινδύνους που ενέχει η συναλλαγή τους με τον Χρήστη που ανάρτησε την Αγγελία. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε ανακοινώσεις / δηλώσεις / υποσχέσεις των Χρηστών στην Πλατφόρμα, αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (λ.χ. παραπλανητικές διαφημίσεις κ.ο.κ.) και πράξεις ή παραλείψεις που απαγορεύονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή.

Η Εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου, υποχρέωση νόμιμη ή συμβατική απέναντι στον Επισκέπτη / Χρήστη και κάθε άμεση ή παρεπόμενη αξίωση του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου, εφόσον ο Επισκέπτης / Χρήστης παραβιάζει τους Όρους Χρήσης του Ιστοτόπου ή τον νόμο, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη συμπεριφορά, παραβαίνει τους κανόνες συμπεριφοράς των Επισκεπτών / Χρηστών, νόμιμους ή εθιμικούς, εκπληρώνει πλημμελώς τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις του δια πράξεων ή παραλήψεων, αναρτά ψευδείς και παράνομες Αγγελίες. Ο Επισκέπτης / Χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, της Εταιρείας και αποδέχεται ότι φέρει ακέραια την ευθύνη των πράξεών του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων. Σε αυτές τις περιπτώσεις η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο στον Επισκέπτη / Χρήστη (λ.χ. με αποκλεισμό του Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου του) ή/και να διαγράψει τις πληροφορίες και Αγγελίες που έχει δημοσιεύσει.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ο Επισκέπτης / Χρήστης που καταχωρεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον Ιστότοπο είναι το πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα αυτά. Η Εταιρεία δεν δύναται, ούτε υποχρεούται να επαληθεύσει την ταυτότητα του καταχωρούντος τα δεδομένα, ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρει για την καταχώρηση, ο, δε, Επισκέπτης / Χρήστης που προβαίνει στην καταχώρηση ευθύνεται για τυχόν ψευδή ή/και παράνομη καταχώρηση τόσο απέναντι στην Εταιρεία όσο και απέναντι στον τρίτο που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα (υποκείμενο των δεδομένων). Η Εταιρεία ελέγχει αποκλειστικά και μόνο αν ο Χρήστης έχει πρόσβαση στον αριθμό κινητής τηλεφωνίας που δηλώνει στον Ιστότοπο και δεν ευθύνεται για την ανεξουσιοδότητη χρήση αριθμού κινητής τηλεφωνίας τρίτου και κάθε ζημία από αυτήν. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για πράξεις Χρηστών στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας που εκτελούνται με τη χρήση Επιβεβαιωμένου Τηλεφώνου χωρίς τη συγκατάθεση / άδεια του νομίμου ιδιοκτήτη του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία εξ αυτών των πράξεων.

Η ανάρτηση οποιουδήποτε υλικού από τον Επισκέπτη / Χρήστη, στον Ιστότοπο, παρέχει την άδεια και το δικαίωμα στην Εταιρεία (άδεια χρήσης), να διατηρεί το υλικό στο ηλεκτρονικό περιβάλλον του Ιστοτόπου, να αποθηκεύει το υλικό ή αντίγραφα αυτού (backups) στους servers που χρησιμοποιεί, να το προβάλει μέσω του Ιστοτόπου, να το ταξινομεί, αναπαράγει και μεταδίδει, να δημιουργεί συνδέσμους από και προς αυτό, να το εκμεταλλεύεται εμπορικά και εν γένει να το διαχειρίζεται στο πλαίσιο λειτουργίας του Ιστοτόπου και για τους σκοπούς παροχής των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου. Η εκούσια καταχώριση από τους Επισκέπτες / Χρήστες του Ιστοτόπου των προσωπικών τους δεδομένων παρέχει το δικαίωμα στην Εταιρεία να προβεί σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να τους προσφέρει προσηκόντως τις Υπηρεσίες του Ιστοτόπου.

Ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες του, παρέχονται ως έχουν, με τις τεχνικές προδιάγραφες και τους περιορισμούς που έχει θέσει η Εταιρεία. Η Εταιρεία δεν παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του Ιστοτόπου, ούτε ακρίβειας, αξιοπιστίας, ποιότητας, πληρότητας, έλλειψης περιορισμών και σφαλμάτων, ασφάλειας και αντοχής σε επιθέσεις, συμβατότητας με λογισμικά και συσκευές, απόδοσης και ομαλής λειτουργίας και ουδεμία ευθύνη φέρει για δυσλειτουργίες μόνιμες ή προσωρινές, με τη επιφύλαξη των δικαιωμάτων των Χρηστών από σύμβαση με την Εταιρεία. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει σε καμία περίπτωση, προς τον Επισκέπτη / Χρήστη ή οποιονδήποτε τρίτο, φυσικό η νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές, υφιστάμενες ή μελλοντικές ζημίες από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στις Αγγελίες, ενδεικτικώς δε, για απώλεια φήμης, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εισοδημάτων / χρημάτων / ευκαιριών, φθορά περιουσίας ή βλάβη της υγείας, από τη χρήση / εκμετάλλευση / αξιοποίηση των Αγγελιών.

Οι Υπηρεσίες του Ιστοτόπου θα χρησιμοποιούνται από τους Επισκέπτες / Χρήστες με δική τους ευθύνη. Οι Επισκέπτες / Χρήστες αναγνωρίζουν ότι η Εταιρεία δεν παρεμβαίνει, ούτε συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στις προσυμβατικές / συμβατικές / μετασυμβατικές σχέσεις των Επισκεπτών και Χρηστών μεταξύ τους ή/και με τρίτους και τη διαμόρφωση των όρων τυχόν σύμβασης μεταξύ τους. Η Εταιρεία περιορίζεται στην παροχή της Πλατφόρμας δημοσίευσης Αγγελιών προς τους Επισκέπτες / Χρήστες και δεν έχει οποιαδήποτε άλλη συμμετοχή ή ανάμειξη, με οποιονδήποτε τρόπο στην οποιαδήποτε επικοινωνία, συνεννόηση, διαπραγμάτευση, συνδιαλλαγή, συμφωνία, σύμβαση, οικονομική συναλλαγή, και οποιαδήποτε άλλου είδους αλληλεπίδραση μεταξύ των Επισκεπτών / Χρηστών και κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η Εταιρεία δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος, δεν οφείλει να γνωρίζει και δεν αναζητά πληροφορίες και για την έκβαση των ανωτέρω ενεργειών μεταξύ των ανωτέρω προσώπων και δεν δεσμεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από αυτές. Η Εταιρεία δεν έχει οποιαδήποτε ανάμειξη στη διαμόρφωση του περιεχομένου των Αγγελιών, στη διαμόρφωση των τιμών των Προϊόντων και κάθε άλλης πληροφορίας, προδιαγραφής ή παραμέτρου.

Η Εταιρεία δηλώνει ρητώς και κάθε Επισκέπτης / Χρήστης που χρησιμοποιεί την Πλατφόρμα αποδέχεται, ότι η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση: 1) να εμπλακεί σε εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες των Συναλλασσόμενων ως προς τις μεταξύ τους σχέσεις, 2) να λαμβάνει το μέρος οποιουδήποτε εκ των Συναλλασσόμενων, 3) να εμπλακεί σε οποιαδήποτε διαμάχη των Συναλλασσόμενων, 4) να υποστηρίξει οποιαδήποτε αξίωση των Συναλλασσόμενων, 5) να παρέμβει σε δίκη υπέρ οποιουδήποτε από τους Συναλλασσόμενους.

Οι Συναλλασσόμενοι εκπληρώνουν απευθείας ο ένας προς τον άλλο τις υποχρεώσεις τους (μεταβίβαση κυριότητας, παράδοση προϊόντος, εξόφληση τιμήματος), η δε, Εταιρεία δεν μεσολαβεί στην τήρηση των συμφωνηθέντων μεταξύ τους, δεν βοηθά τους Συναλλασσόμενους στην εκτέλεση της σύμβασης / εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, δεν αναλαμβάνει σε καμία περίπτωση να οχλήσει οποιοδήποτε εκ των Συναλλασσόμενων που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του και δεν θα απαντά σε αιτήματα και ερωτήματα των Συναλλασσόμενων προς την Εταιρεία που αφορούν την εκτέλεση της μεταξύ τους σύμβασης. Οι Επισκέπτες / Χρήστες αναγνωρίζουν την ουδετερότητα, αμεροληψία και αποχή της Εταιρείας από τις συναλλακτικές σχέσεις των Συναλλασσόμενων και αποδέχονται ότι δεν θα εμπλέξουν την Εταιρεία σε οποιαδήποτε διαφορά τους με άλλους Συναλλασσόμενους ή τρίτους.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε παράπονο ή πρόβλημα συνεννόησης μεταξύ Επισκέπτη / Χρήστη και άλλων Συναλλασσόμενων, μη ανταπόκριση σε εκατέρωθεν κλήσεις και μηνύματα ή ασυνέπεια των Συναλλασσόμενων κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσής τους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απώλεια χρόνου ή χρημάτων των Συναλλασσόμενων και για κάθε άλλη ζημία των Συναλλασσόμενων και κάθε άλλου τρίτου προσώπου από την επικοινωνία / συζήτηση / συναλλαγή / συνδιαλλαγή / σύμβαση / διαπραγμάτευση και κάθε άλλη σχέση συναλλακτική / προσυμβατική / συμβατική / μετασυμβατική και κάθε προπαρασκευαστική ή άλλη ενέργεια μεταξύ τους. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία Συναλλασσόμενου από Αγγελία που συνιστά απάτη ή προσπάθεια εξαπάτησης, ανακριβή / ελλιπή / παράνομη / ψευδή / πλαστή δήλωση ή δέσμευση και κάθε άλλη πράξη ή παράλειψη άλλου Συναλλασσόμενου. Οι Επισκέπτες / Χρήστες αποδέχονται ότι την αποκλειστική ευθύνη για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις φέρει ο Χρήστης που ανάρτησε την Αγγελία.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη χρήση / αξιοποίηση από τους Επισκέπτες / Χρήστες και κάθε τρίτο, των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις Αγγελίες, ενδεικτικώς δε, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για απώλεια χρημάτων, ζημίες κάθε είδους, περιουσιακή φθορά, τραυματισμό, θάνατο, ποινές και πρόστιμα και κάθε άλλη ζημία ή βλάβη. Αποδέχεστε ότι χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις Αγγελίες του Ιστοτόπου με δική σας αποκλειστικά πρωτοβουλία και απόφαση και την ευθύνη για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φέρει ο Χρήστης που ανάρτησε την Αγγελία στον Ιστότοπο.

Η Εταιρεία δεν συμβουλεύει, δεν υποδεικνύει / συστήνει οποιαδήποτε συναλλαγή στους Επισκέπτες / Χρήστες και δεν συμμετέχει στην απόφασή των Συναλλασσόμενων σχετικά με την επιλογή αντισυμβαλλόμενου. Η Εταιρεία δεν λαμβάνει κανενός είδους αμοιβή ή προμήθεια από τη σύναψη σύμβασης ή τη με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συνεργασία των Συναλλασσόμενων.

Η Εταιρεία δεν υπόσχεται ότι η χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου θα οδηγήσει σε εύρεση του επιθυμητού προϊόντος ή σε πώληση του προϊόντος του Χρήστη και δεν ευθύνεται με κανέναν τρόπο ή έναντι οποιουδήποτε για τα αποτελέσματα από τη χρήση των Υπηρεσιών του Ιστοτόπου.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να γνωρίζει, δεν προβαίνει σε καμία υπόσχεση, δεν υπέχει καμία ευθύνη και δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια, την καλή και απροβλημάτιστη λειτουργία, την αξιοπιστία, ευχρηστία, γνησιότητα, λειτουργικότητα, την έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων, τα χαρακτηριστικά, τη διαθεσιμότητα, την έλλειψη πραγματικού ή νομικού ελαττώματος και κάθε άλλη ιδιότητα των προϊόντων που προβάλλονται στις Αγγελίες. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τη νομιμότητα της προέλευσης των προϊόντων και δεν εγγυάται για την τήρηση εκ μέρους των Συναλλασσόμενων της οικείας νομοθεσίας και των υποχρεώσεών τους έναντι άλλων Συναλλασσόμενων, τρίτων προσώπων, του Ελληνικού και κάθε άλλου Κράτους.

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να εξετάζει αν οι επιχειρήσεις των Χρηστών λειτουργούν νόμιμα, αν διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, αν σέβονται τους οικείους νόμους που εφαρμόζονται στη λειτουργία τους, καθώς και αν προσφέρουν υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου. Αποκλειστική ευθύνη για τα ανωτέρω φέρουν οι Χρήστες που αναρτούν τις Αγγελίες. Περαιτέρω, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία του Χρήστη που ανάρτησε Αγγελία από πράξη ή παράλειψη του τρίτου που ανταποκρίθηκε στην Αγγελία. Κάθε Συναλλασσόμενος και κάθε τρίτος οφείλει να αξιολογήσει ο ίδιος αν ο αντισυμβαλλόμενος που θα επιλέξει πληροί τις προδιαγραφές που κατά τη γνώμη του είναι απαραίτητες ώστε να διαπραγματευτεί ή / και να συμβληθεί μαζί του.

Η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία θετική ή αποθετική, άμεση ή έμμεση, του Επισκέπτη / Χρήστη ή τρίτου, από την επικοινωνία, διαπραγμάτευση και συναλλαγή τους με αφορμή δημοσιευμένη στον Ιστότοπο Αγγελία, την επίσκεψη σε φυσική εγκατάσταση, σε ιστοσελίδες ή στην κατοικία Συναλλασσόμενου, την προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση, χρήση, μεταβίβαση, παραχώρηση, δωρεά κλπ των προϊόντων που προβάλλονται μέσω Αγγελιών στην Πλατφόρμα, την ακυρότητα της σύμβασης των Συναλλασσόμενων, την πλάνη τους περί των όρων της συναλλαγής τους κ.ο.κ..΄

Η Εταιρεία δεν γνωρίζει ποιος από τους Χρήστες που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα είναι έμπορος και ο Χρήστης / Επισκέπτης οφείλει να διερευνήσει με δική του ευθύνη αν τα δικαιώματά του ως καταναλωτή εφαρμόζονται στη σύμβαση μεταξύ των Συναλλασσόμενων.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν διάθεση προς πώληση μέσω των Αγγελιών της Πλατφόρμας, προϊόντων γκρίζας αγοράς ήτοι για παράλληλες εισαγωγές Προϊόντων από Χρήστες.

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υποχρεώσεις των Συναλλασσόμενων απέναντι στο Κράτος, τα ασφαλιστικά ταμεία και την αρμόδια Δ.Ο.Υ. από τη σύμβαση μεταξύ τους. Οι Συναλλασσόμενοι οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, να εκδίδουν τα νόμιμα παραστατικά για την πώληση Προϊόντων, να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές και να τηρούν όλες τις νόμιμες διατυπώσεις για τη μεταβίβαση Προϊόντος όταν υπάρχει σχετική υποχρέωση, να αποδίδουν τους αναλογούντες φόρους κ.ο.κ.

Η Εταιρεία συμβουλεύει και παροτρύνει τους Επισκέπτες / Χρήστες να την ενημερώνουν σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι οποιοσδήποτε Συναλλασσόμενος παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας καταναλωτή και εν γένει τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, πράττει, δε, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι η οι Υπηρεσίες που παρέχει στους Χρήστες συμμορφώνονται προς τους όρους της Σύμβασης Poulaw.

Η ανάρτηση από την Εταιρεία των Όρων Χρήσης και κάθε άλλου όρου στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό τους δεν δύναται να θεμελιώσει ευθύνη της Εταιρείας ευρύτερη της εκ του νόμου προβλεπομένης.

17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστέρηση ή παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, αν η καθυστέρηση ή η παράλειψη αυτή οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως αυτή ερμηνεύεται από την εθνική νομοθεσία και τη νομολογία των Ελληνικών δικαστηρίων. Ενδεικτικώς περιστατικά ανωτέρας βίας συνιστούν τα εξής: κοινωνικές αναταραχές, επανάσταση, ένοπλη σύρραξη, πόλεμος, πυρηνική έκρηξη ή μόλυνση, λιμός, σεισμός, πυρκαγιά, ατύχημα, πλημμύρα, απεργίες, επιδημία, πανδημία, ακραία καιρικά φαινόμενα, μεταρρυθμίσεις και περιορισμοί, διακοπή ή δυσλειτουργία της ηλεκτροδότησης ή των τηλεπικοινωνιών, κυβερνοεπιθέσεις, κλοπές, ληστείες και βανδαλισμοί στις εγκαταστάσεις / δίκτυα του Χρήστη, τρομοκρατικές ενέργειες, ransomware κ.ο.κ..

18. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Στις διαφορές που ανακύπτουν από τη χρήση του Ιστοτόπου και των Υπηρεσιών του, εφαρμοστέο δίκαιο, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου για την προστασία του καταναλωτή και τα λοιπά κριτήρια και διακρίσεις των νόμων, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Το εφαρμοστέο δίκαιο διέπει μεταξύ άλλων την ανάληψη και την άσκηση της σχετικής δραστηριότητας από την Εταιρεία καθώς και την ποιότητα και το περιεχόμενο του Ιστοτόπου και τις διαφορές που ανακύπτουν από σύμβαση ή τον νόμο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να επικαλεστεί την προστασία των αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων του δικαίου που θα είχε εφαρμογή ελλείψει της παραπάνω ρήτρας. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Εταιρείας και Επισκεπτών / Χρηστών / τρίτων από τη λειτουργία ή/και τη χρήση της Πλατφόρμας θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με την Εταιρεία, σχετικά με τη χρήση του Ιστοτόπου, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

Περαιτέρω, αν η διαφορά δεν επιλυθεί, έχετε τη δυνατότητα ως καταναλωτής και κάτοικος χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Για να ενεργοποιήσετε τη διαδικασία μεταβαίνετε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών για την Ελλάδα.

Παρακαλείσθε, πριν απευθυνθείτε στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@evelcon.com, για να σας καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε ανάλογα με το θέμα που αντιμετωπίζετε.

19. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Η Εταιρεία κατά την πολιτική αντιμετώπισης παραπόνων που εφαρμόζει, διαθέτει πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό που βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα, απορία ή παράπονο. Απευθυνθείτε στην Εταιρεία με e-mail στη διεύθυνση info@evelcon.com.

20. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας από την ανάρτηση, αποστολή, αποθήκευση, διαμοιρασμό, ανέβασμα ή κατέβασμα από τους servers της, αρχείων, από τους Επισκέπτες / Χρήστες και τρίτους, οι οποίοι οφείλουν να επιβεβαιώνουν ότι έχουν τα Πνευματικά δικαιώματα του υλικού που στέλνουν / αναρτούν / αποθηκεύουν ή αποκτούν / κατεβάζουν από το poulaw.gr ή έχουν σχετική άδεια από τον δικαιούχο του ηθικού / περιουσιακού δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν υλικό τρίτων που οι Επισκέπτες / Χρήστες καταχωρούν σε Αγγελίες και για το οποίο υλικό δεν έχουν καταβληθεί δικαιώματα σε τρίτους.

Έργα που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο, με τη μορφή ενδεικτικώς κειμένου, εικόνας, σχεδίου, φωτογραφίας, γραφικών και λογοτύπων, κινούμενων εικόνων (computer animation), λογισμικού, βάσης δεδομένων, μουσικών και οπτικοακουστικών αποσπασμάτων, διαφημιστικών ταινιών και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο προστατευτικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993, καθώς και άλλων Εθνικών ή Διεθνών διατάξεων νόμου, αποτελούν Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. Η Εταιρεία διατηρεί την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος δικτυακού τόπου και των επιμέρους ιστοσελίδων από τις οποίες απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και εφαρμοσμένων τεχνών, κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποκτώνται πρωτογενώς χωρίς διατυπώσεις. Περαιτέρω οι ιστοσελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων.

Τα διακριτικά γνωρίσματα και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία περί σημάτων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και ορισμούς του νόμου. Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρησιμοποίησή τους ή την καθιέρωσή τους στις συναλλαγές) καθώς και όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου, προστατεύονται περαιτέρω κατά τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Τα ονόματα χώρου (domain name) poulaw.gr, poylaw.gr, poylao.gr, έχουν εκχωρηθεί νόμιμα από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην Εταιρεία, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης τους. Περαιτέρω, η Εταιρεία απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση ταυτόσημου ή παραπλήσιου ονόματος χώρου με οποιαδήποτε κατάληξη που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, εκουσίως ή ακουσίως, η οποία (καταχώριση) συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού ή/και αθέμιτης εκμετάλλευσης της φήμης και της πελατείας της Εταιρείας.

Απαγορεύεται η εγγραφή και η άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή όλων των έργων που περιλαμβάνονται στον παρόντα δικτυακό τόπο με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει και η δημιουργία αντιγράφων μονίμων ή προσωρινών. Περαιτέρω, απαγορεύεται η αναπαραγωγή με το κατέβασμά τους (downloading) και την αποθήκευση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Επισκέπτη / Χρήστη, η μετάφραση, η διασκευή, η προσαρμογή ή άλλες μετατροπές, η διανομή τους στο κοινό με οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή με άλλους τρόπους, η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός, η δημόσια εκτέλεση η μετάδοση ή αναμετάδοση ή διάδοση στο κοινό με τη ραδιοφωνία και την τηλεόραση, με ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή με καλώδια ή με άλλους υλικούς αγωγούς ή μέσω διαδικτύου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παραλλήλως προς την επιφάνεια της γης ή μέσω δορυφόρων, η παρουσίαση στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Απαγορεύεται ακόμη, κάθε μορφής παραμόρφωση, περικοπή ή άλλη τροποποίησή τους καθώς και κάθε προσβολή του δημιουργού οφειλόμενη στις συνθήκες παρουσίασης των έργων. Μόνη η εμφάνισή των ανωτέρω έργων στον ιστότοπο poulaw.gr δεν συνιστά σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Ειδικά για τις βάσεις δεδομένων του παρόντος Ιστοτόπου (ενδεικτικά αναφερόμενες οι Αγγελίες) απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής αναπαραγωγή των βάσεων δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, η μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή των βάσεων δεδομένων, η οποιασδήποτε μορφής διανομή των βάσεων δεδομένων ή αντιγράφων τους στο κοινό, η οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση των βάσεων δεδομένων στο κοινό, η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των αποτελεσμάτων των πράξεων της μετάφρασης, προσαρμογής, διευθέτησης και μετατροπής των βάσεων δεδομένων, η μεταφόρτωση, αποθήκευση και εξαγωγή των βάσεων δεδομένων, το κατέβασμα (downloading), η ανάρτηση σε άλλον δικτυακό τόπο, η δημοσίευση στο διαδίκτυο και κάθε άλλη επεξεργασία και εμπορική εκμετάλλευση.

Οι βάσεις δεδομένων του παρόντος Ιστοτόπου, προστατεύονται περαιτέρω και ως δικαίωμα ειδικής φύσης του κατασκευαστή βάσης δεδομένων κατά τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς του νόμου. Απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, αξιολογούμενου ποιοτικά ή ποσοτικά. Ως «εξαγωγή» θεωρείται η μόνιμη ή προσωρινή μεταφορά του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων σε άλλο υλικό φορέα με οποιοδήποτε μέσο ή με οποιαδήποτε μορφή. Ως «επαναχρησιμοποίηση» νοείται η πάσης μορφής διάθεση στο κοινό του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων με διανομή αντιγράφων, εκμίσθωση, μετάδοση με άμεση επικοινωνία, μέσω διαδικτύου ή με άλλες μορφές. Απαγορεύονται η επανειλημμένη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών μερών του περιεχομένου των βάσεων δεδομένων, εφόσον συνεπάγονται τη διενέργεια πράξεων που έρχονται σε σύγκρουση με την κανονική εκμετάλλευση των βάσεων δεδομένων ή θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του κατασκευαστή των βάσεων. Περαιτέρω απαγορεύεται η αυτοματοποιημένη (π.χ. μέσω προγραμμάτων web scraping, web harvesting, web data extraction) ή χειροκίνητη, συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις βάσεις δεδομένων του Ιστοτόπου και εν γένει ως περιεχόμενό του, το μαζικό / συστηματικό κατέβασμα πληροφοριών από τον Ιστότοπο για οποιαδήποτε χρήση και εκμετάλλευση, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Εταιρείας.

Κατά τους ορισμούς της κείμενης νομοθεσίας προστατεύεται το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου και από προσβολές της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε αυτό, η οποία ανήκει στην Εταιρεία, με την επιφύλαξη δικαιωμάτων τρίτων δικαιούχων – φορέων.

Απόκλιση από τους περιορισμούς του παρόντος όρου, περί προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ό,τι αφορά στον παρόντα δικτυακό τόπο, επιτρέπεται μόνο μετά από έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή του δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή μετά από σύμβαση της Εταιρείας ή του δικαιούχου με τρίτο φορέα ή τον Επισκέπτη / Χρήστη. Η νόμιμη περιήγηση στις ιστοσελίδες του παρόντος Ιστοτόπου και η χρήση των Υπηρεσιών που προσφέρει, με σεβασμό και απόλυτη τήρηση των Όρων Χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και της κείμενης νομοθεσίας, δεν προσβάλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας στον Ιστότοπο και τα περιεχόμενά του.

H δημιουργία συνδέσμων, πλην των απλών συνδέσμων παραπομπής στην αρχική σελίδα του παρόντος Ιστοτόπου, επιτρέπεται μόνον κατόπιν συγκατάθεσης της Εταιρείας ή σύμβασης με την Εταιρεία. Συγκατάθεση της Εταιρείας είναι απαραίτητη για τη δημιουργία απώτερων συνδέσμων, οι οποίοι παραπέμπουν σε τοποθεσίες (ιστοσελίδες) του παρόντος Ιστοτόπου, πέραν της αρχικής σελίδας. Οι δημιουργοί παράνομων συνδέσμων ευθύνονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των νόμων 2121/1993, 146/1914 και 2251/1994, με την επιφύλαξη διατάξεων της Ελληνικής ή / και Διεθνούς Νομοθεσίας που ρυθμίζουν προσθέτως τα θέματα αυτά. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαγορεύεται η δημιουργία πλαισίων (frames), που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και η τοποθέτησή τους χωρίς την έγγραφη συναίνεση του της Εταιρείας.

Με την αποδοχή των Όρων η Εταιρεία εκχωρεί στον Επισκέπτη / Χρήστη, άδεια χρήσης της Πλατφόρμας και συγκεκριμένα των Υπηρεσιών που διατίθενται προς τους Επισκέπτες / Χρήστες. Με την εκχώρηση, ο Επισκέπτης / Χρήστης, αποκτά ένα προσωπικό, περιορισμένο, ως προς τις εξουσίες που χορηγούνται με αυτό, μη αποκλειστικό και μη δεκτικό εκχώρησης ή μεταβίβασης, δικαίωμα χρήσης της Πλατφόρμας. Δεν αποκτά την Πλατφόρμα, παρά μόνο δικαίωμα χρήσης της, σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητώς στο παρόν και στην κείμενη νομοθεσία.

Η προσβολή της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτου στο περιεχόμενο του Ιστοτόπου επισύρει τις κυρώσεις (αστικές, διοικητικές, ποινικές) της κείμενης νομοθεσίας και την υποχρέωση του δράστη προς ανόρθωση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της Εταιρείας ή τρίτου από την παράνομη συμπεριφορά του.

Όλοι οι περιλαμβανόμενοι στον παρόντα δικτυακό τόπο σύνδεσμοι (hyperlinks), απλοί ή απώτεροι, οποιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά οι σύνδεσμοι με τη μορφή διαφημιστικών εικονιδίων (banners), οι σύνδεσμοι παραπομπής σε ιστοσελίδες συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καθώς και τα πλαίσια (frames), πληρούν τους όρους του νόμου και τοποθετούνται με τη συναίνεση των κατόχων-δικαιούχων των δικτυακών τόπων παραπομπής.

21. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Εταιρεία σέβεται τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί εμπορικής επικοινωνίας και απέχει από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές με κίνητρο την άρτια εξυπηρέτησή σας μέσω εργαλείων προηγμένης τεχνολογίας σε ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον. Το Poulaw, με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, δεν θα σας αποστείλει ποτέ μη αιτηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία (μέσω διαφημιστικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

22. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Η Εταιρεία εφαρμόζει τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (ΦΕΚ Α΄ 23/01.03.2017) και τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (ΦΕΚ Β΄ 969/22.03.2017).

23. FEEDBACK

Η Εταιρεία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας. Ενθαρρύνουμε τους Επισκέπτες / Χρήστες να μας στέλνουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους για το Poulaw. Οι Επισκέπτες / Χρήστες παρέχουν το δικαίωμα στην Εταιρεία να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο τα σχόλια, κριτικές, αξιολογήσεις, βαθμολογίες, προτροπές, προτάσεις, συστάσεις, παράπονα, ιδέες, γνώμες, απόψεις, αναφορές που αναρτούν δημόσια στο Poulaw ή στους λογαριασμούς του Poulaw στα social media. Οποιαδήποτε αναδημοσίευση, από την Εταιρεία, του παραπάνω περιεχομένου θα γίνεται τηρώντας τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του Επισκέπτη / Χρήστη.

24. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε πρόβλημα ή θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του Poulaw και τους Όρους, καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες του Ιστοτόπου και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση support. Το εξειδικευμένο προσωπικό της Εταιρείας, βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, έτοιμο να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία.

25. ΣΥΜΒΑΣΗ POULAW

Η προβολή των Υπηρεσιών στην Πλατφόρμα αποτελεί πρόταση για σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία, δηλαδή της Σύμβασης Poulaw. Ο Χρήστης που εξοφλεί το αντίτιμο της Υπηρεσίας συμβάλλεται άμεσα με την Εταιρεία. Μόνο οι Χρήστες μπορούν να συνάπτουν με την Εταιρεία συμβάσεις παροχής των χρεώσιμων Υπηρεσιών. Η διάρκεια της Σύμβασης Poulaw εξαρτάται από τις Υπηρεσίες που έχει προμηθευτεί ο Χρήστης (λ.χ. χρόνος συνδρομής). Η επιβεβαίωση της πληρωμής σας που λαμβάνετε από την υπηρεσία Stripe ισχύει ως επιβεβαίωση της σύμβασής σας με την Εταιρεία για την παροχή των Υπηρεσιών.

Οι όροι υπό τους οποίους συνάπτεται η Σύμβαση Poulaw, είναι οι Όροι Χρήσης (γενικοί όροι συναλλαγών), όπως αυτοί συμπληρώνονται από την κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου της Πλατφόρμας και όλων των όρων που σας κοινοποιούνται ως το τελικό checkout. Η Σύμβαση Poulaw μπορεί να συναφθεί στην Ελληνική γλώσσα.

26. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Οι συνδρομές θα εξοφλούνται προκαταβολικά. Με την πληρωμή του σχετικού αντιτίμου η συνδρομή θα ενεργοποιείται για το ανάλογο χρονικό διάστημα. Οι συνδρομές θα ανανεώνονται αυτόματα, εφόσον καταβληθεί το ανάλογο τίμημα κατά τον χρόνο λήξης της διάρκειας συνδρομής που έχει επιλεγεί. Μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ανανέωση μέσω της υπηρεσίας Stripe. Εφόσον δεν διακόψετε τη Συνδρομή σας αυτή θα ανανεώνεται αυτόματα, αποδέχεστε, δε, ότι η Εταιρεία νομίμως εισπράττει χωρίς οποιαδήποτε δική σας ενέργεια το αντίτιμο για την ανανέωση της συνδρομής σας.

Αν δεν επιθυμείτε την αυτόματη ανανέωση του Πακέτου σας μπορείτε να διακόψετε τη συνδρομή σας για το μέλλον. Η διακοπή της συνδρομής σας θα ισχύει μετά τη λήξη της διάρκειας της συνδρομής σας, μέχρι, δε, τη λήξη της διάρκειας της συνδρομής που έχετε εξοφλήσει θα έχετε πλήρη πρόσβαση στις Υπηρεσίες της συνδρομής. Μπορείτε να διακόψετε / ακυρώσετε τη συνδρομή σας από το περιβάλλον της υπηρεσίας Stripe.

Η Εταιρεία δύναται να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τις χρεώσεις των συνδρομών, με την επιφύλαξη ήδη αγορασμένων συνδρομών και ανανεώσεων. Οι νέες χρεώσεις θα εμφανίζονται πριν την επιλογή συνδρομής. Οι Χρήστες θα ενημερώνονται ειδικώς για κάθε αλλαγή στις χρεώσεις των Υπηρεσιών. Σε περίπτωση αύξησης του κόστους συνδρομής, δεν θα ανανεώνονται αυτόματα οι υφιστάμενες συνδρομές, αλλά θα πρέπει να ανανεώσετε εσείς τη συνδρομή σας.

27. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σε περίπτωση που η Εταιρεία δεν καταφέρει να παράσχει προσηκόντως στον Χρήστη ορισμένη Υπηρεσία, ο Χρήστης έχει δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία την παροχή της Υπηρεσίας τάσσοντας προθεσμία εκτέλεσης της Σύμβασης. Αν η Εταιρεία εξακολουθήσει να μην παρέχει την Υπηρεσία ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Poulaw. Η καταγγελία της Σύμβασης υποβάλλεται εγγράφως από τον Χρήστη προς την Εταιρεία.

Ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση άμεσα όταν η Εταιρεία έχει δηλώσει, ή είναι σαφές από τις περιστάσεις, ότι δεν θα προμηθεύσει την Υπηρεσία ή όταν η Εταιρεία και ο Χρήστης έχουν συμφωνήσει, ή είναι σαφές από τις περιστάσεις σύναψης της Σύμβασης, ότι μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή προμήθειας είναι ουσιώδης για τον Χρήστη και η Εταιρεία δεν προμηθεύει την Υπηρεσία έως ή κατά τη στιγμή αυτή.

Σε περίπτωση που η παρεχόμενη Υπηρεσία δεν συμμορφώνεται προς τους όρους της Σύμβασης Poulaw, ο Χρήστης δικαιούται να ζητήσει αποκατάσταση της συμμόρφωσης της ψηφιακής Υπηρεσίας ή να λάβει αναλογική μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση.

Όταν η Υπηρεσία έχει παρασχεθεί αντί καταβολής τιμήματος, ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση μόνο για ουσιώδη έλλειψη συμμόρφωσης.

Αν η Εταιρεία τροποποιήσει την Υπηρεσία ώστε να παραμείνει σε συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης, ο Χρήστης έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση εάν η τροποποίηση επηρεάζει ουσιωδώς την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, ο Χρήστης δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς επιβάρυνση, εντός 30 ημερών μετά την ενημέρωσή του ή την εφαρμογή των τροποποιήσεων, ανάλογα με το ποια είναι μεταγενέστερη.

Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Εταιρεία θα σας επιστρέψει τα χρήματα που καταβάλατε για την Υπηρεσία που δεν παρασχέθηκε ή παρασχέθηκε πλημμελώς. Ωστόσο, σε περίπτωση που η Υπηρεσία τελούσε σε συμμόρφωση για κάποιο χρονικό διάστημα πριν από την καταγγελία της Σύμβασης, Η Εταιρεία θα σας επιστρέψει μόνο το αναλογικό μέρος του καταβληθέντος τιμήματος που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Υπηρεσία δεν τελούσε σε συμμόρφωση, καθώς και τυχόν μέρος του τιμήματος που έχει καταβληθεί από τον Χρήστη προκαταβολικά για το διάστημα που θα απέμενε έως τη λήξη της Σύμβασης εάν δεν είχε καταγγελθεί.

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Poulaw κατόπιν καταγγελίας άνευ σπουδαίου λόγου από τον Χρήστη, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν προκαταβληθέν τίμημα για Υπηρεσία που δεν έχει παρασχεθεί εξ ολοκλήρου.

Για τυχόν επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καταγγελίας ισχύουν αναλόγως οι όροι επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση υπαναχώρησης (βλ. κατωτέρω συνέπειες υπαναχώρησης).

Μετά τη λύση της Σύμβασης Poulaw, το περιεχόμενο που έχετε κοινοποιήσει στην Πλατφόρμα θα διαγραφεί, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του νόμου που παρέχουν στην Εταιρεία δικαίωμα διατήρησής του. Ο Χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει το περιεχόμενο αυτό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 5 ημερών, εφόσον δεν παραβιάζει τους Όρους Χρήσης και τον νόμο.

28. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Αν είστε καταναλωτής, τότε δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβασή σας με την Εταιρεία εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε εξήγηση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της σύναψης της Σύμβασης Poulaw. Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να ενημερώσετε την Εταιρεία, για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το έντυπο υπαναχώρησης, χωρίς να είναι υποχρεωτικό. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών μετά την πλήρη εκτέλεση της παροχής. Λόγω της φύσης των Υπηρεσιών της Πλατφόρμας, οι Υπηρεσίες που ενισχύουν την προβολή της Αγγελίας, μπορούν να οδηγήσουν σε άμεση εύρεση ενδιαφερόμενου. Συνεπώς, η σύμβαση παροχής της συγκεκριμένης Υπηρεσίας θεωρείται ότι έχει εκτελεσθεί πλήρως ήδη με την τοποθέτηση της Αγγελίας σε θέση ενισχυμένης προβολής, οπότε και χάνετε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Εάν η παροχή της Υπηρεσίας ξεκίνησε, με τη σύμφωνη γνώμη σας, στη διάρκεια της προθεσμίας υπαναχώρησης, τότε υποχρεούστε να μας καταβάλετε, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ποσόν που αναλογεί στα όσα σας παρείχαμε μέχρι να μας δηλώσετε ότι υπαναχωρείτε από τη Σύμβαση Poulaw. Επομένως, σε περίπτωση υπαναχώρησης θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς αφού αφαιρεθεί το ανωτέρω ποσό που αναλογεί στον χρόνο συνδρομής σας ή/και στις Υπηρεσίες που λάβατε μέχρι να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και με τήρηση της παρακάτω διαδικασίας.

Συνέπειες της έγκυρης υπαναχώρησης: Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, αν έχετε καταβάλει χρήματα για την παροχή Υπηρεσιών, θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που λάβαμε από εσάς, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Θα εκτελέσουμε την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που εσείς χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός κι αν εσείς έχετε συμφωνήσει ρητώς για κάτι διαφορετικό· σε κάθε περίπτωση, δεν θα σας χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων, παρά μόνο εφόσον εσείς προτείνετε διαφορετικό μέσο επιστροφής των χρημάτων σας (από αυτό που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή) οπότε και θα επιβαρύνεστε με τυχόν έξοδα χρησιμοποίησης από την Εταιρεία του διαφορετικού αυτού μέσου, τα οποία (έξοδα) θα αφαιρούνται από το προς επιστροφή ποσό. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων με το μέσο που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, η επιστροφή των χρημάτων σας, σε περίπτωση υπαναχώρησης, θα γίνεται, κατόπιν συνεννόησης, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό σας.

29. ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Στην περίπτωση που κάποιος από τους όρους της Σύμβασης κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος, παράνομος ή αντίθετος με τα συναλλακτικά ήθη, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπολοίπων όρων και δεν συνεπάγεται την ακυρότητα της Σύμβασης Poulaw, οι δε, λοιποί Όροι παραμένουν έγκυροι και ισχυροί και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το όλο πνεύμα της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του τυχόν άκυρου όρου. Η ακυρότητα μέρους της σύμβασης επιφέρει την ακυρότητα ολόκληρης της σύμβασης, αν συνάγεται ότι δεν θα είχε επιχειρηθεί χωρίς το άκυρο μέρος.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου των Όρων και κάθε άλλου όρου στον Ιστότοπο ή / και οποιασδήποτε αναντιστοιχίας ανάμεσα στις διάφορες γλώσσες απόδοσής τους, η Ελληνική απόδοση θα υπερισχύει και σε αυτή θα πρέπει να αναζητηθεί το πραγματικό νόημα των όρων αυτών.

30. ΤΙΤΛΟΙ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι περιλαμβανόμενες στους Όρους επικεφαλίδες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνσή σας και δεν περιορίζουν, αλλοιώνουν ή επηρεάζουν με οποιονδήοτε τρόπο το πραγματικό νόημα των Όρων.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης συντάχθηκαν από τον Δικηγόρο Στέφανο Ι. Ανδριακόπουλο https://www.internetlaw.gr.

Τελευταία ενημέρωση Όρων Χρήσης: 01/08/2023