ΔΙΠΛΟ ΣΤΡΩΜΑ

Πωληται Διπλό στρώμα αμερικανικό Stearns & fosters αγορασμένο από την elites strom με απόδειξη αγοράς 150×200×40 μέτρια σκληρότητα ορθοπεδικο με ενσοματομενο ανωστρωμα και αδιάβροχο καλημα.